asics

asics

شرکت asics اسیکس یکی از معتبرترین برندهای تولید کننده لوازم وتجهیزات ورزشی در دنیاست که توسط کیهاشیرو اونیتسوکا در شهر کوبه japan تاسیس گردید نام asics از عبارت anima sana in corpore sanoبه معنی روح سالم در بدن سالم؛الهام گرفته شده